Addvantage

Banner

British Council

Banner


Za sve informacije o aktuelnim dogadjajima, pratite nas na našoj Facebook stranici fb

 

Centar za strane jezike "Anglia"

 
BC Centre_sticker_gray_400x400pxAnglia je škola engleskog i nemačkog jezika, osnovana 1995. godine.

Anglia organizuje kurseve opšteg engleskog i nemačkog jezika za decu i odrasle početnih, srednjih i viših nivoa, pripreme za polaganje Kembridž ESOL ispita i specijalizovane kurseve iz različitih oblasti prema potrebama pojedinca ili delatnosti preduzeća.

Od specijalizovanih kurseva izdvajamo engleski za pravnike i pripremu za polaganje medjunarodnog ispita iz engleskog jezika za pravnike.

Anglia takodje organizuje kurs metodike nastave za profesore engleskog jezika i profesore drugih jezika sa licencom za predavanje engleskog kao stranog jezika.

...ceo tekst

 

Upis

 

Upis se vrši u prostorijama škole prve nedelje septembra. Moguće je upisivanje i naknadno, ukoliko je u odredjenoj grupi ostalo slobodnih mesta.
Radi odredjivanja nivoa znanja i formiranja grupa polaznika na istom nivou, obavezno je testiranje pre početka kursa. Testiranje obuhvata pismenu proveru znanja i usmenu proveru ukoliko je potrebno. Za polaznike koji se upisuju na neki od kurseva u našoj školi testiranje se ne naplaćuje. Ako vam se učini da je grupa previše slaba ili jaka za vas, možete promeniti grupu u svakom trenutku u dogovoru sa profesorom ili direktorom za nastavu.

...ceo tekst

 

Najčešća pitanja

 

Deca Graphic

1. Kako je opremljena škola?

Učionice su opremljene savremenim nastavnim sredstvima i opremom koja uključuje DVD, CD i računare. Polaznicima je na raspolaganju računarska učionica sa programima koji su isključivo namenjeni učenju engleskog i nemačkog jezika.

 

2. Po kojim knjigama radite?

Veoma je bitno da znate da ne učimo polaznike “knjige” već jezik. Iz tog razloga je ključna stvar da postoji precizno napisan Plan i program. On predstavlja dokument koji sadrži spisak i opis svih nivoa i kurseva i nastavne sadržaje...

...ceo tekst

 

Nastava


IMG 4045S obzirom na to da je jezik pre svega sredstvo komunikacije, akcenat je na usvajanju jezika kroz komunikaciju: na usvajanje što većeg broja reči, savladavanje predvidjenih gramatičkih struktura, savladavanje izgovora i razvijanje komunikativnih veština i strategija u konkretnim jezičkim situacijama. Svaki kurs predvidja razvoj sve četiri jezičke veštine: govor, razumevanje govora (slušanje), razumevanje pisanog teksta (čitanje) i pisanje.

...ceo tekst 

Profesori

 

PicM Svi

Predavači su diplomirani profesori engleskog odnosno nemačkog jezika sa iskustvom u komunikativnom pristupu nastavi i završenim in-service trainingom. Svi profesori su boravili ili pohadjali kurseve i u nekoj od zemalja govornog područja, tako da imaju izvornu fluentnost i poznavanje kulture i tradicije jeuika koji predaju. Profesori se stalno usavršavaju pohadjanjem različitih seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu.

...ceo tekst